http://laughcake.vn/assets/img/san-pham/khac/che-duong-nhan/che-duong-nhan-6.jpg
http://laughcake.vn/assets/img/san-pham/khac/che-duong-nhan/che-duong-nhan-5.jpg
http://laughcake.vn/assets/img/san-pham/khac/che-duong-nhan/che-duong-nhan-4.jpg
http://laughcake.vn/assets/img/san-pham/khac/che-duong-nhan/che-duong-nhan-3.jpg
http://laughcake.vn/assets/img/san-pham/khac/che-duong-nhan/che-duong-nhan-2.jpg
http://laughcake.vn/assets/img/san-pham/khac/che-duong-nhan/che-duong-nhan-1.jpg
http://laughcake.vn/assets/img/san-pham/khac/che-duong-nhan/che-duong-nhan-6.jpg
http://laughcake.vn/assets/img/san-pham/khac/che-duong-nhan/che-duong-nhan-5.jpg
http://laughcake.vn/assets/img/san-pham/khac/che-duong-nhan/che-duong-nhan-4.jpg
http://laughcake.vn/assets/img/san-pham/khac/che-duong-nhan/che-duong-nhan-3.jpg
http://laughcake.vn/assets/img/san-pham/khac/che-duong-nhan/che-duong-nhan-2.jpg
http://laughcake.vn/assets/img/san-pham/khac/che-duong-nhan/che-duong-nhan-1.jpg

Chè dưỡng nhan

Chè dưỡng nhan

Khu vực giao hàng: Nha Trang

Miễn phí giao hàng trong trung tâm thành phố Nha Trang hoặc với đơn hàng trên 200.000đ.


Chè dưỡng nhan.

Giá trị dinh dưỡng:

Thu Hà
MAY 2, 2020 20:09 PM

Bánh ăn ngon, ship nhanh.

Khánh Hưng
MAY 9, 2020 10:57 AM

Bánh ăn giòn, không ngán. Sẽ ủng hộ quán lâu dài.